tel537 800 569 EN ISO 9001:2015

Lotnictwo

Przeciwerozyjne pokrycia łopatek turbin i kompresorów, odporne na wysokotemperaturową korozję.

CIMO (Carbon Implanted Metal Oxide) - technologia implantacji strukturami węgla amorficznego warstw tlenków metalu, która umożliwia:
• wykonywanie filtracji strumienia plazmy,
• wytwarzanie w pełni kontrolowalnych nanostrukturalnych powłok,
• uzyskanie innowacyjnych własności fizykochemicznych pokrycia.

Galactic
tabelka

Pokrycia CIMO

Wykazują przewagę w testach przyśpieszonego wygrzewania wahadłowego w porównaniu z pozostałymi rodzajami konwencjonalnych powłok.

Warunki testu wahadłowego wygrzewania:

• 1 minutowe nagrzewanie 1200°C
• warstwa wierzchnia zanieczyszczona solami imitującymi osady CMAS
• gwałtowne 10 sekundowe studzenie sprężonym powietrzem

ILOŚĆ CYKLI DO OZNAK PĘKNIĘĆ:

CIMO 2404 – 120;
Zmodyfikowany TiN – 35;
TiAlN CAD-PVD – 12;
ZrO2•Y2O3 EB-PVD – 85;
Pt-Ni3Al - 25

tabelka

Badania wykonane na łopatkach silnika

Powłoki GALACTIC potrafią zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową (LOW CYCLE FATIGUE) łopatek o 20%

tabelka

POWŁOKI CIMO

Dzięki utrzymaniu niskiej chropowatości powierzchni piór łopatek kompresora i turbiny w przeciągu okresu eksploatacji zostaje obniżone prawdopodobieństwo odrywania strugi od profili aerodynamicznych. 

W następstwie niskiej chropowatości oraz zmniejszonego zużycia erozyjnego polepsza się sprawność kaskady kompresora oraz turbiny.

tabelka

ODPORNOŚĆ EROZYJNA - KĄT UDERZENIA 30 ºC

Ubytek masy próbki [mg] po zużyciu 10g erodenta:

CIMO2404 – 0,27 mg
Pokrycie Konkurencji 1 – 0,53 mg
Pokrycie Konkurencji 2 – 2,2 mg
Pokrycie Konkurencji 3 – 4 mg

tabelka

ODPORNOŚĆ EROZYJNA – KĄT UDERZENIA 90 ºC

Ubytek masy próbki [mg] po zużyciu 10g erodenta:

CIMO2404 – 0,17 mg
Pokrycie Konkurencji 1 – 1,7 mg
Pokrycie Konkurencji 2 – 9 mg
Pokrycie Konkurencji 3 – 3 mg

tabelka