tel537 800 569 EN ISO 9001:2015

B&R

BADANIA, ROZWÓJ, KONTROLA JAKOŚCI

Naszym celem jest nieustanne polepszanie właściwości produktów użytkowych, co wiąże się z odpowiednim kształtowaniem nie tylko struktury materiału bazowego, lecz także struktury i własności jego warstwy powierzchniowej.
Poszukujemy produktów i ich elementów, które będą lepiej przenosić obciążenia mechaniczne, uzyskają lepszą odporność na działania wysokich temperatur, erozję oraz korozję.

Projektowanie nowych:

Warstw

Powłok

Procesów

NOWOCZESNE LABORATORIUM DO BADAŃ WŁASNOŚCI POWŁOK I MATERIAŁÓW

LABOLATORIUM

W GALACTIC:

• badamy strukturę materiałów oraz ich składów w szerokim zakresie powiększeń, 

• wykrywamy wady produktów,

• analizujemy skład chemiczny oraz fazowy w mikro-/nanoobszarach,

• wykonujemy ilościową i jakościową analizę składu chemicznego poprzez spektrometr dyspersji energii (EDS),

• przeprowadzamy analizę warstw powierzchniowych oraz ich granic,

• wykonujemy pomiar mechanicznych właściwości materiałów: twardość Martensa (HM), twardość instrumentalna (HIT), zredukowany moduł sprężystości (E*), instrumentalny moduł sprężystości (EIT),

• przeprowadzamy pomiar adhezji powłok metodą zarysowania (scratch test) zgodnie z normą PN-EN 1071-3. 42,

• badamy odporność na korozję w atmosferze mgły solnej,

• wykonujemy badanie odporności erozyjnej.

Pobierz  

Projekty ue

GO TO BRAND

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i usług Galactic sp. z o.o. poprzez realizację zagranicznej kampanii promocyjnej w ramach branżowego programu promocyjnego.

NCBIR

Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych.