Funkcjonalne Powłoki i Modyfikacje Powierzchni Materiałów w Zastosowaniach Przemysłowych

Szerokie Spektrum Usług Powlekania, Projektowanie i Inżynieria Materiałowa, Badania i Rozwój

INNOWACYJNA GOSPODARKA
DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
UNIA EUROPEJSKA
GRANTS FOR INNOVATION
Project co-financed by the European Regional Development Fund under the
Innovative Economy National Cohesion Strategy Program, 2007-2013